>

«Даамдуунун баары оңой» – кээде бала кезден белгилүү рецепттерде жаңы даамдар жана кулинарияга болгон жаңы мамиле катылган. Болгону туура чыкты тандап кошуу керек.

Акшактар

Буурчак акшагы

Кулинария көз карашынан алганда кеңири жайылган буурчак өсүмдүктөрү буурчак, көк буурчак, төө буурчак, чечевица, маш, кой буурчак, соя, диптерикс болуп саналат. Буурчактар белоктун өлчөмү боюнча эттен жана балыктан жагы жогору турат. Кулинарияда салатта, шорподо, гарнир катары, чыктарда бышырылган жана консерваланган түрдө пайдаланылат. «Буурчак» сөзү менен буурчактарды гана эмес, башка өсүмдүктөрдүн мөмө-дандарын дагы аташат (соя буурчагы, мунг буурчагы, какао буурчагы).

буурчак

көк буурчак

түрк буурчагы (нут)

жумшартылган көк буурчак

вигна-кара баш

египеттик вигна

кызгылт чечевица

жашыл чечевица

соя

лима төө буурчагы

адзуки төө буурчагы

анасази төө буурчагы

мунг буурчагы

кара төө буурчак

пинто төө буурчагы

Акшактар

Дан өсүмдүткөтү жана алардын туундулары адамдын рационунда миңдеген жылдардан бери пайдаланылып келет. Акшактар – бул көмүр суулардын, протеиндердин, клетчаткалардын, витаминдердин жана минералдык заттардын алмашкыс булагы. Саламат тамактануу модасынын аркасында акшактар азыр кайрадан белгилүү болуп калды. Акшактардан негизинен ботко бышырышат, шорпого кошушат, ошондой эле гарнирге берилет.

гречка

Жүгөрү

Сулу акшагы

перловка

кускус

жапайы күрүч

кара буудай

буудай акшагы/p>

Ун

Бүгүнкү күндө тамактануу рационунда маанилүү орунду ээлеген байыркы азыктардын бири. Дан өсүмдүктөрүн, негизинен буудайды тарттыуруунун натыйжасында алынат. Ун нан азыктарын, кондитердик жана макарон азыктарын, чыктарды даярдоодо жана тамакты оонатуу үчүн кеңири колдонулат. Ундун түрү жана сорттуулугу боюнча ундун градафиясы бар. Ундун түрү ал даярдалган дандын түрү менен аныкталат. Ундун сорттору: жогорку, биринчи жана экинчи – данды тартуунун чоңдугунан жана кабыгын тазалоонун деңгээлинен көз каранды болот.

жүгөрү уну

буудай уну

чоң тартылган ун

соя уну

буурчак уну

кой буурчактан ун

гречка уну